A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott „1826938104” azonosítószámú projekt.
„Külterületi út felújítása, valamint erő- és munkagépek beszerzése Füzér községben” című nyertes projekt.

Projekt rövid összefoglalója:

Füzér Község Önkormányzata jelen pályázati forrás igénybevételével kívánja felújítani 038 és 024/1 hrsz útjait. A projekt másik részében egy erő- és munkagép kerül beszerzése, melyekkel az önkormányzat a saját tulajdonú útjait kívánja karbantartani. A beruházás engedélyes eljárással nem, közbeszerzési kötelezettséggel azonban terhelt.
A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: A projekt célja, hogy biztonságos összeköttetést biztosítson Füzér Kossuth utca és a Kandabérc közötti dűlőkben. A fejlesztés révén számtalan földtulajdonos számára elérhetővé válik a földterületre jutás. Ezzel összhangban nő az érintett vállalkozásoknak és a térségnek az általános versenyképessége is. A megvalósult felújítás a tájgazdálkodási infrastruktúra részét képezi. A művelési szempontból történő megközelíthetőség javulása mellett az ökoturisztikai hálózathoz történő illeszkedés érdemel említést. A 038 hrsz-út két szakasszal érintett.

I. A belterületet elhagyó 110 m hosszú aszfaltozott szakasz után következik. A 0+00,00 – 0+52,50 szelvények (52,50 fm) közötti szakaszon egy szárazon rakott terméskővel burkolt rakodóterület létesül a vízelvezetés megoldásával, 600 m2-es felületen.

II. A 0+52,50 – 14+72,50 szelvények (1420,00 fm) közötti szakaszon a mintakeresztszelvény szerinti pályaszerkezet létesül meglévő árkok felújításával az erdőbirtokossági terület déli határáig, kezdetéig. 024/1 hrsz: Az erdőbirtokossági terület északi határától, végétől a Kandabércig tartó szakasz. Műszaki megvalósulás a 17+54,00 – 19+44,00 szelvények (190,00 fm) közötti szakaszon a mintakeresztszelvény szerinti pályaszerkezet létesül, meglévő árkok felújításával.

Az utak felújításán túl az önkormányzat a projektben 1 db erőgépet és 1 db munkagépet kíván beszerezni.