A Füzéri Várgondnokság pályázatot ír ki a jegypénztárosi munkakör ellátására. Az intézmény idegenforgalmi egységei a következők: Váruradalmi kézművesház, Tájházak, Látogatóközpont, várparkoló, és a Füzéri vár.
A településre évente 70.000 fő turista látogat, emellett 5 állandó 3-4 ezer főt befogadó és 5 kisebb rendezvény kerül megrendezésre.

Munkakör: Jegypénztáros

A munkakör célja:
Füzér Alsó-vár, Várparkoló, Tájház porták, Füzéri Várgondnokság és a rendezvények elárusító helyein az áruk csereértékét képviselő pénz be- és kifizetésével, kapcsolatos teendőket végzi.

Jellemző jegy pénztárosi tevékenységek:

• tájékoztatást nyújt a vevőknek
• korszerű pénztárgépeket és egyéb eszközöket kezel
• készpénzes fizetésnél átveszi a készpénzt, ellenőrzi az összeget, visszaad belőle
• bankkártyával való fizetésnél ellenőrzi a sikeres bankkártya tranzakció, aláíratja a számlát, kezeli a pénztári számítógépes terminált
• ellenőrzi a pénztárban levő pénzkészletet és elszámol vele
• pénztárjelentést készít, elszámol a bevétellel
• odafigyel a vevők panaszaira

A jogviszony időtartama: 3 hónap határozott időre szól, mely hosszabbítható további 3 hónappal

Munkavégzés Helyszíne:
Munkavállaló a Füzéri Várgondnokság intézményeiben – Füzéri Felsővár, Füzéri Alsóvár, Sziklagyep Látogató Ösvény, Tájház porták, Füzéri Várgondnokság, Váruradalmi Kézművesház, Várparkoló – és alkalmi illetve rendszeresen megrendezett rendezvényein látja el faladatait.

A munkakör betölthetőségének kezdő napja várhatóan: A megbízási jogkör gyakorlója döntését követően, leghamarabb 2022.05.01.

Munkabér: A pályázatban történő igény megjelölése alapján, megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

• középfokú végzettség

Valamint:
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség
• számítógép felhasználói szintű, biztos ismerete
• kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
• vendégközpontú gondolkodás
• önálló munkavégzés, megoldás orientált hozzáállás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:
• végzettséget igazoló okiratok másolatai
• a pályázó személy adatait tartalmazó önéletrajz
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• középfokú szakirányú végzettség
• pénztárosi feladatkörben szerzett tapasztalat

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.04.10.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: Füzér, 2022.04.01.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai és e-mailes úton: Füzéri Várgondnokság (3996. Füzér Petőfi út 3/A) címére a vargondnoksag@fuzer.hue-mail címre történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Jegypénztáros álláspályázat.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: a vargondnoksag@fuzer.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának rendje és módja: Személyes találkozóra kerül sor. A bíráló bizottság ezt követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 5 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzervara.hu honlaponszerezhetnek.