PITVAR

A ház bejárata a pitvarba vezet, melynek funkciója sokat változott az idők során. Eredetileg a szoba előteréül szolgált, de a kemence kikerülésével és a rá épített masinával már főzés színhelye lett. Az edényeket a falra akasztották, az ajtóval szemben láthatók süteményformák, mellette fából faragott dagasztótál, tésztaszűrő, gyalu stb. A kemencéhez elengedhetetlen eszköz volt a kenyérsütő lapát és a szénvonó.

SZOBA

A hagyományos paraszti ház magva a tűzhely volt, ami a századfordulóig a szobában helyezkedett el. A nyílt tűzön való főzést a zárt tűzhely, a masina váltotta fel. A későbbiek során a szobából a pitvarba került a kemence, itt már szabadon áramolhatott ki a füst a szabadkéményen keresztül.

A lakóház berendezése mindig a tulajdonos társadalmi-vagyoni helyzetétől függött. A bútorok sötét, rendszerint fekete alapszínűek, melyeket színes virágcsokrokkal, füzérekkel díszítették, és évszámokkal látták el. A bútorokat a szobában az úgynevezett sarkos elrendezési mód szerint helyezték el. A századforduló előtt a tűzhely és a kemence a szoba bejáratától balra helyezkedett el. A vele ellentétes sarokban van az asztal, mögötte a karosláda vagy élésláda, mely egyben tároló- és ülőbútor is. Ez a szöglet számított a legtiszteletreméltóbb részének. A felemelhető tetejű, négy rekeszre osztott ládarészben vászon- és ruhaneműt tartottak, de gyakran tejfölt és kenyeret is. A másik két sarokban emelkedtek az ágyak. Elől volt a szebbik, magasra vetett, a másik egyszerűbb volt. A gyerekek számára pedig a szegényebb helyeken az ágy alá tolható kerekes ágyakat használták.

A két utcára néző ablak között látható egy szentkép, melyben a hagyományok szerint elhelyezték a menyasszony koszorúját. Alatta áll a komód, tetején vásárfiákkal, szent szobrocskákkal, apró cserépedényekkel. A menyasszony hozományához tartozott a ruhanemű tárolására szolgáló láda, mely felemelhető tetejű és virág mintákkal díszített. A festett, díszesebb bútorok mellett természetesen voltak egyszerűbb, saját kézzel készített bútordarabok is. A szoba hátsó falába falikasznit alakítottak ki, cserépedényeket, üvegeket, tejet, tejfölt tartottak itt. A falakon a vallásnak megfelelő szent képek, tányérok, valamint a faluból összegyűjtött szőttesek találhatók.

KAMRA

A kamrát később hátsó háznak alakították át, ablakát nagyobb méretűre cserélték. Eredetileg tároló helyiség volt. Élelmiszer, háztartási és munkaeszközök kerültek benne elhelyezésre. Látható itt egy szuszék, melyben szemestakarmányt tároltak, mellette rokka, kézimalom, tiloló, gereben, káposztás hordó, terménylapát, csörlő bak, nyüst és a teknővájás eszközei.

Megosztás ezzel:

[addtoany]