A Füzéren élők több, mint száz éve törekednek Füzér Várának történeti újjáépítésére

1670-ben, a Wesselényi féle szervezkedés okán a Nádasdy családtól jogtalanul elkobozták Füzér Várát. I. Lipót Bécsben kiadott parancsára a Karl von Strassoldo kassai főkapitány a várat katonáival 1676-ban porig égette. Ezen tett a római jog alapelveit és az akkor hatályos magyar törvényeket (Werbőczy István: Hármaskönyv) is alapjaiban sértette, jogellenes cselekedetnek számított, és elítélendő, szégyenteljes, gyáva „haditettnek” minősült. Ezen méltatlan cselekedet határozta meg a vár következő évszázadainak sorsát, valamint a történeti helyreállítás, újjáépítés indokát is alapvetően megalapozta.

A füzériek 1910-től törekednek Füzér Várának újjáépítésére.

Harminc év régészeti ásatás alapján, folyamatos tudományos, művészettörténeti, építészettörténeti kutatások, elemzések figyelembevételével, tervezési, építészeti és kapcsolódó szaktervezési munkálatok és engedélyeztetések alapján (huszonhét engedély!), közel száz neves és elismert szakértő, tervező, kutató és szakember közreműködésével történeti újjáépítés van folyamatban. A vár jelenkori építését a füzériek „hadi kártérítésként” élik meg. A történelem során a vár és a várbirtok története határozta meg a község sorsát. Most új fényes kor kezdődhet.

A vár történeti újjáépítésének kronológiája

 • 1910. Wittich Béla, füzéri erdőgondnok, erdészeti segédtiszt kéri a Műemlékek Országos Bizottságát, hogy mentsék meg a várat a végpusztulástól. A helyreállítás a község óhaja.
 • 1934-1936. Lux Kálmán, a Műemlékek Országos Bizottságának műszaki főtanácsosa javasolja a kápolna teljes renoválását, valamint a kaputorony részleges helyreállítását, melyek a gróf Károlyi család támogatásával elkezdődnek. A tervezésben Lux Géza is közreműködik.
 • 1941. Horthy Miklós kormányzósága alatt a helyi erdészek kezdeményezésére a füzéri várhegyet természetvédelmi területté nyilvánítják a 44.346/1941 I-V. számú földművelésügyi miniszter határozatával – Magyarországon elsőként!
 • 1947-1977. „A múltat végkép eltörölni” eszme szellemében Füzér Várának megmentése, helyreállítása érdekében semmilyen előrelépés nem történik. A falak folyamatosan omlanak.
 • 1977. Az első régészeti feltárás Ács István füzéri plébános (titkos pálos szerzetes, majdani egri püspök) kezdeményezésére, Juan Cabello és Feld István vezetésével.
 • 1990-ben megkezdődik a vár teljes körű feltárása és helyreállítása Simon Zoltán régész és Oltai Péter építész tervező közreműködésével, Kovács Jenőné polgármestersége (1990-1994) alatt.
 • 1991. A Füzérért Alapítvány bejegyzése. Elnök: Horváth Jenő
 • 1991-1992. Füzér Község Önkormányzatának és a Füzérért Alapítványnak kezdeményezésére Mendele Ferenc, az Országos Műemléki Felügyelőség vezetőjének felkérésére dr. Bartucz Ferenc, a Bükki Nemzeti Park igazgatójának javaslatára, Néder Imre tervezőmérnök tervei alapján, Zsilvölgyi László erdőmérnök kivitelezésében megépül a teherfelvonó.
 • 1993-tól a várgondnok tisztségét Kónya Ferenc tölti be.
 • 1995-1997. A várkápolna megmentése és helyreállítása. Polgármester: Novák Imre (1994 -2002)
 • 1997. Megkezdődik a lakópalota északi, észak-nyugati szakaszán a pinceszint részleges rekonstrukciója, valamint a gazdasági épületrész fennmaradt falainak megóvása.
 • 2000. Magyarország Kormánya millenniumi zászlót adományoz Füzér település részére. Átadta: Stumpf István kancelláriaminiszter
 • 2000. Országos Várprogram kezdeményezése Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részéről. Az Országos Várprogram Matolcsy György gazdasági miniszter, Glattfelder Béla államtitkár, Bártfai Béla Közigazgatási államtitkár, Dr. Budai Zoltán turisztikai államtitkár és Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő közreműködésével és támogatásával kerül meghirdetésre Füzér Várában.
 • 2000-2001. A Széchenyi Terv keretében – Dr. Molnár Zoltán vezérigazgatósága alatt – a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) közreműködésével, Ódor Ferenc elnök vezetésével a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés támogatásával valósul meg a vár bejáratát védő kaputorony és bástya helyreállítása.
 • 2002. Oltai Péter építész, vezető tervező – Horváth Jenő polgármestersége idején – elkészíti a felsővár rekonstrukciós terveit.
 • 2003. Nagy-Milic Natúrpark program kidolgozása Phare-CBC program támogatásával. Vezető szakértő: Dr. Nyári László okleveles erdőmérnök
 • 2004-2005. A palota nyugati pinceszintjének teljes rekonstrukciója a sárospataki ÉPSZER Zrt. és a forrói HÉSZ Kft. kivitelezésében.
 • 2005-2006. A vár konyhája és sütőháza épül újjá “INTERREG” pályázati támogatással a KVI által.
 • 2007. Kiépül a vár ideiglenes vízhálózata az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával és a Füzérért Alapítvány közreműködésével.
 • 2007. A várat kezelő Füzérért Alapítvány Forster Gyula-emlékéremben részesül, a műemlékvédelem területén végzett tevékenységéért. Elnök: Szolnoki Tibor
 • 2008. A füzéri várhegy elnyeri a “Magyarország természeti csodája” címet.
 • 2009-2012. Pályázati előkészítés, régészeti feltárások, egyeztetések, építési engedélyes tervek elkészítése Füzér Község Önkormányzatának támogatásával. Régész: Simon Zoltán
 • 2009. Füzér Község Önkormányzata Perényi Péter szobrot állíttat. Avatta: Varga Mihály Miniszter Úr
 • 2010. június Nagy-Milic Natúrpark és Látogatóközpont alapkő elhelyezése Dr. Horváth Endre turisztikai államtitkár részvételével.
 • 2011. Skardelli György DLA Kossuth és Ybl-díjas MMA tag vezető tervező és Kelemen Bálint (KÖZTI Zrt.) tervezésével, Oltai Péter Ybl-díjas tervező tervei nyomán elkészül a füzéri alsóvár kiviteli terve. Kivitelező: GEOTEAM Kft. Eger. Ügyvezető: Cene János. Alapkő elhelyezése Dr. Horváth Viktória turisztikai helyettes államtitkár részvételével.
 • 2011. május 23. Átadásra került a Nagy-Milic Natúrpark Látogatóközpont és Várgondokság épülete Szalánc községgel interreg program keretében. Tervező: Oltai Péter Ybl-díjas építész. Kivitelező: Épszer Zrt. Sárospatak, Leskó István igazgató. Átadta: Demeter Ervin megyei kormányhivatal vezető
 • 2012 tavaszán a Hadas Építész Kft. elkészíti a felsővár új digitális felmérési tervét és történeti újjáépítési tanulmánytervét.
 • 2012. április 13. A Füzéri Várgondnokság intézményének alapítása, intézményvezető: Vida Márta
 • 2012. április 27. Elkészül a fellegvár rekonstrukciójának építési engedélyezési terve. Vezető tervező: Rudolf Mihály DLA, Hadas Építész Kft.
 • 2012. „Magyarország legszebb települése” – díj az ECHO-TV közönség szavazás alapján.
 • 2012. szeptember 7. Magyarország Kormányának 1347/2012 számú Kormányrendelete a füzéri vár I. ütemének építéséről
 • 2012. Radványi György Ybl-díjas MMA levelező tag DLA elkészítteti a Sziklagyep látogató ösvény építési engedélyezési tervét
 • 2012. november 12. Füzér felsővárának építési engedélye. Buzás Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum visegredi igazgatójának Budapesten, 2012. november 21-én, az Országos Műemléki Tervtanács Füzér Várának terveit tárgyaló zsűrijén elhangzott gondolatai a programról:

„Ez a hasznosítási program a legjobb, ha nem az egyetlen eszköz arra, hogy a vár fennmaradását, rendszeres karbantartását, folyamatos látogathatóságát, széleskörű társadalmi megbecsültségét biztosítsa. Ezeket a gyakorlati szempontokat a magyar műemlékvédelem sajnos évtizedeken át bűnös módon lenézte és elhanyagolta, de éppen most láthatjuk, hogy ez a mulasztás, vagy inkább gőg, éppen a műemlékvédelemre nézve idézett elő kritikus következményeket. Ezért én úgy vélem, hogy a füzéri várnak az invenciózus, érzékeny, a tudományos kutatások eredményeit maximálisan tiszteletben tartó és hasznosító, a műemlékvédelem fizikai és társadalmi követelményeit egyaránt figyelembe vevő, esztétikailag magas színvonalú, a természeti környezetbe jól illeszkedő helyreállítás terve, amely most előttünk van, a műemlékvédelem mai helyzetében több mint egy helyreállítási terv a sok közül, ez a magyar műemlékvédelem újjászületésének ígérete.”

 • 2013. Rudolf Mihály DLA Ybl-díjas MMA tag vezető tervező és a HADAS Építész Mérnöki Művé-szeti Kft. elkészíti a felsővár kiviteli tervét.
 • 2013. A várat ellátó teljes közmű – víz, szennyvíz, közvilágítás, elektromos áram, optikai hálózat – kiépítése megvalósul. Tervező: ZÉG Kft. Kivitelező: Patak-Vizép Kft.
 • 2014. Újjáépül a vár felé vezető út, a várparkoló és a látogató sétány. Tervező: Dr. Nyári László. Kivitelező: Patak-Vizép Kft.
 • 2014. október 14. ÉLŐ VÁR ZEMPLÉNBEN projekt alapkőletétele a vár Kápolnában Dr. Molnár Zoltán közigazgatási államtitkár és Dr. Ruszinkó Ádám turisztikai helyettes államtitkár részvételével.
 • 2014-2015. A füzéri alsóvár teljes feltárási munkálatai befejeződnek. Hermann Ottó Múzeum – Gál Viktor vezető régész
 • 2015. A füzéri felsővár palotaszárnyának régészeti munkái befejeződnek. Hermann Ottó Múzeum – Gál Viktor vezető régész
 • 2012-2015 Újjáépül az alsóvár Skardelli György DLA Kossuth-és Ybl-díjas MMA tag vezető tervező és Kelemen Bálint (KÖZTI ZRT.) tervei nyomán, kiépül a “természeti csodát bemutató” szikla-gyep látogató ösvény Radványi György DLA Ybl-díjas MMA levelező tag tervezésében, GEO-TEAM Kft. Eger kivitelezésében. Kiépül a Füzéri Felső várat megközelítő falépcső, sziklalépcső Oltai Péter Ybl-díjas és Rudolf Mihály DLA Ybl-díjas MMA levelező tag tervei alapján.
 • 2014-2015 Újjáépül a felsővár gótikus vár kápolnája, palotaszárnya, pince és vezérszintje, tetőtere és alsó bástyája a LAKI ZRT. kivitelezésében.
 • 2015. december 23. Magyarország Kormányának 1977/2015 (XII.23) számú kormánydöntése a Nemzeti Várprogram keretében Füzér Várának II. ütemének megvalósításáról. “Az önkény lerombolta, a hazaszeretet felépítette!” A felújított alsó bástyán 7 tarack áll, melyek hangjukkal adják hírül – újjáépült és él egy REG-ÉLŐ VÁR Abaújban.
 • 2015. december 31. 1977/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Kastélyprogrammal és a Nemzeti Várprogrammal kapcsolatos egyes feladatokról, II. ütem: GINOP 7.1.1-2015
 • 2016. február 21. 1092/2016 (II.21.) Korm. határozat a Tokaji, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztésről – nevesítve benne a füzéri vár fejlesztése
 • 2016. Kárpát-medencei VITÉZI REND – “Magyarságért Érdemérem” díj
 • 2016. április 24. Szent György nap: átadásra kerül a megépült Alsó Vár. Kapuját megnyitotta Gróf Károlyi László és báró Perényi János. Megnyitásra került a Sziklagyep kerengő ösvény. Átadta Dr. Szinay Attila agrárminisztérium helyettes államtitkár. A Felső Vár Palotáját átadta Héjj Dávid miniszterelnöki biztos és Füleky Zsolt építésügyért felelős helyettes államtitkár
 • 2016. szeptember 18. Nemzeti Vágta – Füzér lova és lovasa nyerte a IX. Nemzeti Vágtát. Zsoké: Kun Ferenc. Ló neve: Colonia Victoria. Gazdája: Balogh Béla Hernádkak – Belegrád.
 • 2016. október 03. PRO ARCHITECTURA DÍJ – Adományozta: Lázár János Miniszter Úr, Miniszterelnökség Építtető kategóriában: Füzér község Önkormányzata részére
 • Méltatás:

  „A megbízó önkormányzat és vezetése a tervezőkkel együtt hisznek abban, hogy lehetséges a Füzéri vár megmaradt épületének védelme és megőrzése oly módon, hogy a tervezett rekonstrukció a vár történeti állapotának léptékét, arányrendszerét és formai jegyeit a lehető legnagyobb pontossággal idézi vissza és képes befogadni az építészeti programot. A vár teljes területén új, hasznosítható tereket hoztak létre, melyek egy része hiteles rekonstrukció eredménye, más része a tervezett használat követelményeit kielégítő, az eredeti arányrendszerbe illeszkedő, de modernkori hasznosság. Az elkészült felújítás igazi turisztikai látványosság, egyben identitásunk és nemzeti közösségi tudatunk értékes és méltó bástyája.”

 • 2017. április 18. GINOP 7.1.1-15-2016-00022 kódszámú FÜZÉR REG-ÉLŐ VÁR című pályázat támogatási döntése
 • 2017. április 21. ICOMOS – Citrom-díj
 • 2017. április 21. Füzér Község Önkormányzatának Savanyú-szőlő díj adományozása az ICOMOS részére
 • 2017. április 22. Élő Várprogram kiállításának megnyitása Dr. Vitályos Eszter államtitkár aszszony részéről. Kurátor: Várkonyi Gábor. Belső építész: Dr. Lukács Zsófia. Istalláció: Pazirik Kft. Balogh András ügyvezető
 • 2017. június 08. GINOP Támogatási szerződés megkötése. Partnerek: NÖF NKft, Füzéri Várgondnokság, Füzér község Önkormányzata.
 • 2017. december. A fellegvár II. és III. üteme építési engedélyezési terveinek elkészítése Füzér község Önkormányzatának megbízásából a Füzéri Várgondnokság közreműködésével. Tervező: Hadas Építészet Iroda – Miskolc. Vezető tervező: Rudolf Mihály DLA Ybldíjas MMA levelező tag.
 • Füzér Felső Vár Rekonstrukció II. ütem, Virágoskert (Fotó: Hadas Építész Mérnöki Művészeti Kft.)

 • 2018. február. Megérkezett a Felsővár II. és III. ütemeinek szakaszokra bontott jogerős engedélyes határozata.
 • 2018. Füzér Alsó Vár – Nemzetközi – Ingatlanfejlesztésért – FIABCI Nívódíj.
 • Alsó Vár

 • 2018-2019. Füzéri Vár falomladék-kutatás, régészet. Megbízó: MNV Zrt. Kivitelező: EX-VOTO Kft.
 • 2019. augusztus 28. 100 Kw-os teljesítményű várat ellátó Napelempark építése. Tervező: Áramút-Bau Kft. Kivitelező: DIREKT-VILL Kft.
 • 2019. szeptember 12. Konyha, Sütőház építési munkái megkezdődnek. Tervező: Rudolf Mihály DLA Ybl-díjas MMA levelező tag vezető tervező. Kivitelező: LAKI Zrt. – Laki Péter vezérigazgató. Gizella János – projektvezető
 • 2019. szeptember 17. Megkezdődik a parkoló bővítése és a FEHÉRLÓFIA függőkert építése. Tervező: Szilszakállkert Kft. Szűcs Gábor vezető tervező, Pap Gábor MMA-díjas művészettörténész. Kivitelező: Zemplén-Rotary Kft., Tekintet Bt. Kő Boldizsár képzőművész
 • 2019. október 5. Alsó Vár rekonstruált felvonóhíd avatása Dr. Fónagy János miniszterhelyettes- államtitkár úr részvételével.
 • 2019. október 11. Átadásra kerül Közút kapcsolattal kiépített Füzéri Vár rendezvényterének üteme. Átadta: Perényi Zsigmond EU fejlesztésekért felelős államtitkár, Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár és Bánné dr. Gál Boglárka megyei közgyűlés elnöke
 • 2019. november 22. A vár gazdasági épületének időkapszula elhelyezése a Sütőházban Dr. Tuzson Bence államtitkár úr és Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos úr részvételével.
 • 2019. Felső Vár építési ütemek és szakaszokra való megbontása: 1. ütem: Konyha, Sütőház újjáépítése 2. ütem: Virágoskert szökőkútjának történeti rekonstrukciója 3. ütem: Virágoskert feletti loggiás torony megépítése kapcsolódó várfallal 4. ütem: Kapitány háza, Deák ház, Virágoskert fallal és tornáccal való kiépítése kapcsolódó külső várfal szakasszal, udvari lépcsővel és burkolattal 5. ütem: Rimay-ház kiépítése teherfelvonóval és lifttel és Kárpát-medencei várakat kutató szobával 6. ütem: Lőréses bástyafal kiépítése 400 fős Várszínházi nézőtérrel, színpaddal és kellékraktárakkal III. befejező ütem: Kaputorony – Történeti rekonstrukció külső, középső- és belső kapu kiépítésével, Kapubástya, Olaszbástya, Óraház, Cejtház, Sáfárház, Kiöntőerkély kiépítése, kétszer 8 fős kabinos felfonó felsőállomásával, valamint a teljes udvari burkolat és infrastruktúra kiépítése.
 • Füzér Várának épületei, építési szakaszok látványtervei

 • 2020. július 20. 1421/2020. (VII.20.) Korm. határozata a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos – Wáberer György Úr – kinevezéséről és feladatairól.
 • 2020. július 31. Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter dr Virág Zsoltot 2020. augusztus 1. napjától a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásával felelős miniszteri biztossá nevezte ki.
 • Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt Várkápolna megáldása a történelmi egyházak részvételével – augusztus 14. Nagyboldogasszony vigiliáján ünnepi szentmise, Dr. Ternyák Csaba Excellenciás és Főtisztelendő Érsek Úr részvételével – szeptember 6. Kisboldogasszony napi ünnepi vecsernyéje, Dr. Orosz Atanáz Főtisztelendő Püspök Úr részvételével – október 30. Ünnepi istentisztelet a Reformáció emléknapjának vigiliáján, Pásztor Dániel Főtisztelendő Püspökhelyettes Úr részvételével
 • 2020. december. Megépült a II. 1 ütem: Konyha, Sütőház gazdasági épület
 • 2021. február. Elkészült a Nagy-Milic – Füzér 2021-2030 turisztikai fejlesztési program.
 • A Nap járása Nagyboldogasszony ünnepén
  A Nap és a Hold ábrázolása a füzéri Református Templom mennyezetéről idézve.