VÁRKÁPOLNA

A Várkápolna a legutóbbi kutatások szerint a XV-XVI. század fordulóján épülhetett, Perényi Imre által.

Nem a jelenleg látható épület volt az első változat, mivel az alépítményben jól láthatóak másodlagosan beépített faragott elemek, ezek egy korábbi kápolna létére utalnak.

A manapság látható késő gótikus Várkápolnát a rendelkezésünkre álló inventáriumok 1644 kivételével minden alkalommal említik. Ajtaja a nagyteremből nyílt, négy ablaka már omladozott, amikor állapotáról tudomást szerzünk. 1654-ben a keleti ablaknál lévő egyszerű kőoltárt, 1670-ben Szűz Máriát ábrázoló oltárképet találunk a listában. Tudjuk továbbá, hogy 1654-ben vagy 1668-ban kőből készült szószék található itt. A tetejét egykor csillaghálós boltozat fedte, mely az idők során beomlott.

A kápolna déli oldalán két, keleti és nyugati oldalain egy-egy csúcsíves, eredetileg mérműves ablak nyílt. Falai eredetileg festettek voltak, bizonyára freskók borították, a borda-töredékeken fellelhető vörös festéknyomok is erre utalnak.

A négy gótikus ablaküveg festészeti módja Boldogasszony ábrázolás: az Istenszülő anyát mutatja be, szívéhez a gyermek Jézust ölelve dicsfényben (napba öltözve), holdsarlón állva.

A további kilenc ábrázolt alak: női, adakozó szentek, Árpád-házi királyleányok. A padozat egyedi, sómázas kerámia, a mennyezet művészi festést kapott, megjeleníti a csillagos égboltot és a Tejutat. A kő ülőfülkék restauráltak, az oltár és a szószék tardosi vörös kőből készültek. A háttal miséző szárnyasoltár a csíkdelnei és a mateóci szárnyasoltárok mintájára készült Boldogasszony-oltár.

KELETI ABLAK

Boldogasszony (Szűz Mária a kis Jézussal)

DÉLI ELSŐ ABLAK

Skóciai Szent Margit (1047-1093) attribútumai: lába elé helyezett korona és szövéssel, fonással kapcsolatos eszközök.
Szent Piroska (1088-1134) attribútumai: korona és piros zsinórral átkötött császári diploma
Prágai Szent Ágnes (1205-1282) attribútuma: templom

DÉLI MÁSODIK ABLAK

Árpád-házi Szent Kinga (1224-1292) attribútuma: gyűrű
Árpád-házi Szent Margit (1242-1270) attribútuma: töviskoszorú
Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1292) attribútuma: tányér, hal, rózsacsokor

NYUGATI ABLAK

Portugáliai Szent Erzsébet (1270-1336) attribútuma: boroshordó
Tössi Szent Erzsébet (1292-1338) attribútuma: liliom
Szent Hedvig (1374-1399) attribútuma: cipő

Megosztás ezzel:

[addtoany]